Tijdens het spreekuur zullen we, indien gewenst, uitgebreide informatie geven over de mogelijkheden voor prenataal onderzoek.

Met prenataal onderzoek bedoelen we de Combinatietest, 20-weken echo en prenatale diagnostiek
De Combinatietest is een kansbepalend onderzoek naar de kans op het krijgen van een kindje met het Syndroom van Down (en Edwards/Patau -syndroom). De combinatietest bestaat uit het meten van de nekplooi en bloedonderzoek bij de zwangere. Dit onderzoek gebeurt bij 11-14 weken zwangerschap. We zullen je, indien gewenst, dus al bij de intake over dit onderzoek informeren.
De 20-weken echo wordt ook het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. De naam zegt het eigenlijk al. Bij deze echo wordt de baby vooral op structurele (zichtbare) afwijkingen onderzocht.

Het is ons advies om je, voor je op het spreekuur komt, te verdiepen in deze onderzoeken (mbv bovenstaande links).

Als er een indicatie is zullen wij ook informatie geven over prenatale diagnostiek. Dit is de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Kijk voor meer informatie ook eens op http://www.deverloskundige.nl/zwangerschap/tekstpagina/18/onderzoek/