Nu ook Centering Pregnancy bij verloskundigen aandelaak!

Met ingang van maart 2016 bieden wij naast onze reguliere vorm van zorgverlening  Centering Pregnancy aan.

We willen je van harte uitnodiging om aan deze vorm van zorgverlening deel te nemen!

Waarom Centering Pregnancy?

  • Meer tijd en gelegenheid voor persoonlijke inbreng dan bij de reguliere verloskundige zorg.
  • Grotere en actievere rol in jouw eigen zorgproces.
  • Meer tijd voor voorlichting en het eigen maken van gezondheidsvaardigheden.
  • Het uitwisselen van kennis en ervaringen met zwangeren die in dezelfde periode als jij zijn
  • uitgerekend.
  • Het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Na het eerste individuele consult (intakegesprek) bestaat Centering Pregnancy uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Je komt in deze bijeenkomsten samen met 8-10 zwangeren die in dezelfde periode als jij zijn uitgerekend. De laatste bijeenkomst vindt plaats bij een zwangerschapsduur van ca 36 weken. Daarna volgen nog een aantal individuele (reguliere) consulten, tot je bevallen bent.

De bijeenkomsten worden steeds door dezelfde verloskundige begeleid,  in samenwerking met een verloskundig student. 

Kijk voor meer informatie op onze site

www.aandelaak.nl of op http://www.centeringhealthcare.nl/

Tijdens het consult waarin de termijnecho gedaan wordt, zullen we je vragen of je mee wilt doen.

Van harte welkom!