Het kan zijn dat je in de zwangerschap te maken krijgt met een miskraam. Ook dan kun je rekenen op onze zorg en begeleiding. Bij twijfel over het verloop van de zwangerschap bel dan gerust!

Als bloedverlies optreedt bij een nog vroege zwangerschapsduur geeft dit veel onzekerheid. We proberen daarom dan op zo kort mogelijke termijn een echo te plannen. De zwangerschapsduur moet hiervoor wel verder gevorderd zijn dan ca 7 – 8 weken. Het is onze ervaring dat een vroege echo rond 4 – 6 weken nog weinig zin heeft, omdat de zwangerschap dan nog onvoldoende in beeld te brengen is.
Een miskraam in de voorgeschiedenis is een reden voor een vroege echo (bij 8 weken) in een volgende zwangerschap.

Voor meer informatie;
folder miskraam aandelaak
http://www.deverloskundige.nl/miskraam