Kraamzorg

De kraamverzorgster zal bij een thuisbevalling aanwezig zijn. Vervolgens zal zij in de eerste 8 dagen van de kraamweek overdag in huis zijn. Zij zal ondersteuning bieden in deze periode na de bevalling.
De kraamverzorgster is een belangrijke schakel tussen jullie en ons. Wanneer er bijzonderheden zijn, worden deze door de kraamverzorgster aan ons gerapporteerd. Het is verstandig om voor de 16e week kraamzorg te regelen. Bel hiervoor altijd eerst de zorgverzekeraar en vraag waar je kraamzorg mag regelen.

Wij werken veel samen met Livia, Kraamzorg midden Nederland en Zin.