Wij zijn alle drie ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV, (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Hiermee laten wij zien dat de kwaliteit van onze zorgverlening een continu aandachtspunt is. Door regelmatig bijscholingen en cursussen te volgen, wordt de kwaliteit van onze zorg op hoog niveau gehouden.

Onze verloskundige visie en onze inhoudelijke zorg is zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd, zogenaamde Evidence Based Practice.

De praktijk neemt regelmatig deel aan regionaal overleg met andere verloskundigen, met de gynaecologen van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en er vindt regelmatig overleg met huisartsen en wijkverpleegkundigen plaats.

Wij willen graag weten hoe onze zorgverlening ervaren is. Daarom sturen wij aan het einde van het kraambed een enquete. De resultaten bespreken wij onderling. Indien mogelijk zullen wij aanpassingen doen om onze zorgverlening te verbeteren.