De verloskundigen

Verloskundige Dirrianne Dirrianne

Na een jaar verpleegkunde gedaan te hebben in Zwolle, werd ik ingeloot voor de studie verloskunde. Deze studie heb ik gevolgd aan de Verloskunde Academie in Rotterdam, welke ik in 2009 heb afgerond. Na mijn afstuderen heb ik in verschillende praktijken ervaring opgedaan en heb ik de Opleiding ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ gevolgd. In de loop van de opleiding en mijn eerste werkperiode, heb ik een eigen visie ontwikkeld op verloskunde. Deze visie vond ik bij verloskundigen aandelaak!

De verloskunde is voor mij een uitdaging, juist door de vele facetten die het beroep met zich meebrengt. Een prachtige en veelzijdige baan, waarin je met de gaafheid, de uniciteit, maar ook de broosheid van nieuw leven te maken hebt. Door de kleinschaligheid van de praktijk, is het mogelijk om een vertrouwensband op te bouwen met de aanstaande moeder en partner. Dit maakt voor mij de begeleiding in de zwangerschap, maar ook rondom de bevalling en in de kraamtijd extra bijzonder en boeiend!

Verloskundige Sanne Sanne

In 2006 ben ik afgestudeerd aan de Verloskunde Academie in Groningen. Hierna heb ik in verschillende praktijken waargenomen. Uiteindelijk vond ik na 1,5 jaar een praktijk met een visie waar ik naar op zoek was!

Het mooie aan het vak is voor mij het begeleiden van een zeer belangrijke periode in iemands leven. Het leren kennen van de zwangere en haar partner en ervoor zorgen dat zij de zwangerschap, bevalling en kraambed als een mooie en bijzondere periode kunnen ervaren.
In 2011 werd ik uitgeroepen door het blad “Wij jonge ouders” als verloskundige van het jaar. Een hele eer en kroon op ons werk!

Mijn naam kan je ook tegen komen op de website van Wij jonge ouders, bij het deskundigen forum.

Het zwanger zijn en moederschap heb ik in 2013 zelf mogen ervaren. Samen met mijn man Friso heb ik een dochter Cato gekregen!

Verloskundige JokeJoke

Sinds 2004 werk ik met veel plezier als verloskundige in onze praktijk.

Het contact en de zorg voor aanstaande moeders (en vaders) boeit me! Ik vind het een voorrecht om deel uit te mogen maken van een zo bijzondere, maar ook kwetsbare periode als een zwangerschap, geboorte en kraamperiode.

In december 2011 en in december 2013 mochten mijn man Gijs en ik dit zelf ervaren met de geboorte van onze zoontjes Jonathan en Izak.

Ons praktijkmotto is het geven van deskundige, maar ook van kleinschalige en persoonlijke zorg. Het was bijzonder mooi en verrijkend om dit ook ‘aan den lijve’ te hebben mogen ervaren! Ik hoop er in de praktijk en in de zorg voor jou als zwangere en jouw partner nog lang voor te kunnen blijven gaan!