Centering Pregnancy

Waarom Centering Pregnancy?
• Meer tijd en gelegenheid voor persoonlijke inbreng dan bij de reguliere verloskundige zorg.
• Grotere en actievere rol in jouw eigen zorgproces.
• Meer tijd voor voorlichting en het eigen maken van gezondheidsvaardigheden.
• Het uitwisselen van kennis en ervaringen met zwangeren die in dezelfde periode als jij zijn
• uitgerekend.
• Het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Zoals bij je telefonische aanmelding al even is aangestipt, bieden wij vanaf maart 2016 twee vormen van zorg in onze praktijk: naast de ‘reguliere vorm’ van verloskundige zorg, nu ook Centering Pregnancy!

In het algemeen bestaat de ‘reguliere’ verloskundige zorg tijdens de zwangerschap uit een eerste individueel consult waarin de anamnese wordt afgenomen. Hierna volgen nog ongeveer 12 individuele consulten van gemiddeld vijftien minuten. Vaak is het slechts mogelijk in deze tijd de noodzakelijke medische zorg te geven en in te gaan op vragen. Er is vaak weinig tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan, bijvoorbeeld over de veranderingen die het ouderschap met zich mee gaat brengen, een gezonde leefstijl, klachten tijdens de zwangerschap of voorbereiding op de uiteindelijke bevalling.

Informatie wordt voornamelijk gegeven door de zorgverlener en er is zelden sprake van een echt gesprek tussen de zwangere vrouw, de partner en de zorgverlener. Bij Centering Pregnancy is hier wel ruimte voor!

Wij zijn enorm enthousiast over het programma en hebben besloten dit ook bij ons in de praktijk aan te bieden. Het omvat de 3 belangrijkste pijlers van zorg: onderzoek, voorlichting en ondersteuning. De tijd binnen de ontmoetingsmomenten (2 uur per ontmoetingsmoment) zal productief gebruikt worden.
Als je deelneemt aan het programma, doe je dit tegelijkertijd met ca 10 andere vrouwen die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend als jij.

Er zijn 10 bijeenkomsten van 2 uur gepland tijdens je zwangerschap en een bijeenkomst 6 weken na de bevalling. Tijdens elk van deze bijeenkomsten vindt de zwangerschapscontrole plaats, waar je zelf een actieve rol in speelt. Daarnaast wordt informatie gegeven en gepraat over de dingen die je tegenkomt tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed en wat dat voor jou, je partner of je familie betekent. Ook is er tijd om de andere vrouwen uit de groep te leren kennen.
De bijeenkomsten zullen begeleid worden door één van ons, samen met een andere zorgverlener of verloskundige in opleiding.

Er is aangetoond dat deze groepsbijeenkomsten bijdragen aan meer vertrouwen in jezelf, je zwangerschap en de bevalling en je rol als moeder! Ook is aangetoond dat deze vorm van zorg bijdraagt aan het voorkomen van vroeggeboorte.

Door deel te nemen aan Centering Pregnancy zul je een aantal andere zwangere vrouwen leren kennen die in dezelfde periode als jij haar kindje verwacht. We hopen dat het delen van jullie ervaringen met en tijdens deze periode voor iedereen een meerwaarde zal zijn!

Je partner en/of andere ondersteunende mensen om je heen zijn in bepaalde sessies ook welkom binnen de groep. Voor kinderen hebben we geen goede opvangmogelijkheden, waardoor we je vragen om hen tijdens de bijeenkomsten niet mee te brengen. Overigens is het wel mogelijk om kinderen bij het begin van de bijeenkomst kort aanwezig te laten zijn bij het uitwendig onderzoek van je groeiende buik en het beluisteren van het hartje van de baby.

We heten je van harte welkom bij Centering Pregnancy!

Voor meer informatie: http://www.centeringhealthcare.nl/ of bel/mail ons!